• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Aktualności

Konferencja Głównego Instytutu Górnictwa „Bezpieczeństwo robót strzałowych”

12 października 2012 r. zakończyła się trzydniowa konferencja „Bezpieczeństwo robót strzałowych”. Konferencja skierowana była głównie do kierowników służb strzałowych zakładów górniczych, osób interesujących się bezpieczeństwem związanym z użytkowaniem środków strzałowych zakładach górniczych podziemnych i odkrywkowych, jak również górnictwa otworowego oraz producentów oraz dystrybutorów środków strzałowych i sprzętu strzałowego.

Więcej…

Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2012

Instytut Nafty i Gazu organizował w dniach 17-20.09.2012 r. w Zakopanem – Kościelisku Konferencję  Naukowo – Techniczną  nt.: „Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich”.

Więcej…

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2012

W dniach 4-6 czerwca 2012 odbyła się w Ustroniu Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2012, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, zorganizowana przez Instytut Przemysłu Organicznego i firmę JAKUSZ SZB.

Więcej…

CEJEM w bazie Web of Science SM

Informujemy, że wydawany przez Instytut kwartalnik „Central European Journal of Energetic Materials” pomyślnie przeszedł selekcję w Thomson Reuters i został włączony do Web of Science SM

Więcej…

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61187

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn