• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Oferta badawcza

 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie posiada wszechstronne możliwości badawcze materiałów wysokoenergetycznych i ich aplikacji. Dysponuje własną Pracownią Badań Materiałów Wybuchowych.

Wykonujemy szereg badań zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz według własnej metodyki badawczej, niejednokrotnie mający charakter unikatowy w skali kraju.

 

1.      Materiały wybuchowe i substancje o właściwościach wybuchowych

·         Wrażliwość materiałów wybuchowych na uderzenie (metoda Kasta).

 (wg wymagań PN-EN 13631- 4:2004P)

·         Wrażliwość materiałów wybuchowych na tarcie (metoda Koenena).

 (wg wymagań PN-EN 13631-3:2006P)

·         Prędkości detonacji. Metoda pomiaru czasu przejścia fali detonacyjnej przez określony odcinek.

(wg wymagań PN-EN 13630-11:2004P, PN-EN 13631-14:2005P)

·         Względna zdolność do wykonania pracy przez produkty wybuchowego rozkładu - metoda wahadła balistycznego.

 (wg wymagań PN-C-86035:1999)

 

2.      Zapalniki elektryczne różnych rodzajów i klas oraz główki zapalcze tych klas

·         Właściwości strzałowe zapalników elektrycznych:

- Czas zadziałania (metoda akustyczna i fotoelektryczna).

- Prąd nieodpalający.

- Prąd odpalający serię.

- Impuls zapłonu.

- Rezystancja całkowita.

(wg wymagań PN-EN 13763-16:2005P, PN-EN 13763-17:2005P, PN-EN 13763-18:2005P, PN-EN 13763-19:2005P,

  PN-EN 13763-20:2005P)

 

3.      Zapalniki nieelektryczne i rurki detonujące 

·         Dokładności opóźnienia.

·         Prędkość fali uderzeniowej.

       (wg wymagań PN-EN 13763-16:2005P, PN-EN 13763-23:2004P)

 

 4.      Ładunki kumulacyjne

·         Niezawodność działania

        (wg wymagań PN-C-86045:1997 p. 3.2.3, 3.2.5)

 

5.   Oznaczanie zdolności inicjalnej zapalników elektrycznych i nieelektrycznych oraz spłonek

      – test wybuchu podwodnego 

zbiornik

Badanie wykonuje się w oparciu o normę PN-EN 13763-15:2007P. Polega ono na pomiarze ciśnienia fali uderzeniowej generowanej podczas wybuchu podwodnego oraz pomiarze czasu pomiędzy pierwotną falą uderzeniową i pierwszą pulsacją pęcherza gazowego. Na tej podstawie określona zostaje energia fali uderzeniowej oraz energia pęcherza gazowego. Suma tych energii określa całkowitą energię materiału wybuchowego (zdolność do wykonania pracy). Oddział IPO w Krupskim Młynie posiada stanowisko badawcze, spełniające wymagania normy PN-EN 13763-15P. 

 

6.   Badanie klimatyczne odporności termicznej MW

     Wykonywane jest w specjalnie przeznaczonej do tego celu komorze klimatycznej.

 

7.   Badanie niebezpiecznych właściwości wyrobów z MW w transporcie

     słup

Instytut Przemysłu Organicznego jest jednostką powołaną przez Ministra Gospodarki do klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w transporcie (na podstawie przepisów ONZ „Manual Test and Criteria”). Część tych badań wykonuje się na poligonie IPO w Krupskim Młynie, są to m.in. test upadku z wysokości 12 m oraz test spalania – próba otwartego ognia. 

 

 

 8. Badania wg metod własnych

Badania właściwości fizyko-chemicznych materiałów wybuchowych oraz substancji
o właściwościach wybuchowych według własnych i opracowanych w Instytucie metod badawczych:

·         Wrażliwość MW na iskrę elektryczną i promieniowanie laserowe

·         Badanie MW metodą elektromagnetyczną

·         Badanie ciśnienia fali uderzeniowej i fali podmuchowej

·         Wyznaczanie gęstości impulsu fali podmuchowej - metoda Helda

 

 

 

 

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61192

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn