• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

        
Instytut Przemysł Organicznego w Warszawie - Oddział w Krupskim Młynie to ponad 55 lat tradycji ukierunkowanej na prowadzenie prac  badawczo – produkcyjnych w zakresie konstrukcji i technologii produkcji środków strzałowych dla górnictwa naftowego, odkrywkowego i prac wyburzeniowych.
Posiadamy Koncesję MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi.
 
Nasze kompetencje w zakresie wysokiej jakości oferowanych wyrobów i badań zostały potwierdzone Powiadomieniem o Zapewnieniu Jakości   (Główny Instytut Górnictwa) oraz uzyskaniem certyfikatów jakości ISO 9001 oraz AQAP 2110.
 
W ramach działalności naukowej prowadzone są praktyki studenckie i staże naukowe oraz specjalistyczne szkolenia, także dla Służb Państwowych, w zakresie technik strzałowych.
 
Główny nacisk w pracach, Instytut stawia na innowacyjność rozwiązań według potrzeb i wymagań klienta. Z optymizmem wybiegamy w przyszłość i jesteśmy otwarci na wszelkie wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nauki w dzisiejszych czasach.

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61191

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn