• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014

 

   W dniach 15-17 września 2014 odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014 pt.: „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania”, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

   Miejscem spotkania jak co roku było Zakopane. Kierownik Oddziału IPO w Krupskim Młynie wraz z kolegami z INiG brali czynny udział wygłaszając referaty w części warsztatowej pt. „Propelanty i klasyczne materiały wybuchowe w zastosowaniach do prac stymulacyjnych, intensyfikacyjnych i udostępniających w górnictwie naftowym”. Konferencja zaowocowała licznymi spotkaniami i wymianą doświadczeń w zakresie opracowywania nowych technologii pozyskiwania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, również z gazu łupkowego, jak również nawiązaniem współpracy ze specjalistami z Europy Środkowo- Wschodniej.

 

ikona pdf GEOPETROL 2014 Zagadnienia projektowania optymalizacji konstrukcji i technologii ładunków kumulacyjnych_ZW_PK

ikona pdf GEOPETROL 2014 Paliwa stałe - propelanty, ich modyfikacje i aplikacje do środków strzałowych_BF_ZW_PK

ikona pdf GEOPETROL 2014 Oferta IPO Krupski Młyn JH_ZW

 

 

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61212

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn