• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Konferencja AGH 2013

 

W dniach 25-27 wrzesień 2013r. w Ustroniu odbyła się Konferencja Naukowa, pt. Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie, której głównymi organizatorami byli Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Wyższy Urząd Góniczy w Katowicach.

 

Oddział IPO w Krupskim Młynie czynnie reprezentowali: dr inż. Zenon Wilk, mgr inż. Justyna Hadzik oraz mgr inż. Piotr Koślik, którzy wygłaszali następujące referaty:

 

(autorzy:mgr inż. Justyna Hadzik, mgr inż. Karolina Nikolczuk, mgr inż. Piotr Koślik,
dr inż. Zenon Wilk)

 

(autorzy: dr inż. Zenon Wilk, mgr inż. Piotr Koślik)

 

Konferencja stała się okazją do zapoznania z praktycznym aspektem wykorzystania materiałów wybuchowych w górnictwie oraz pracach związanych z wyburzaniem obiektów. Ponadto tematyka dała możliwość zapoznania słuchaczy z prowadzonymi badaniami naukowymi w zakresie prac nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi ładunków kumulacyjnych liniowych i pierścieniowych, dodatkowo w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacji komputerowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematami referatów.

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61193

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn