• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Konferencja Głównego Instytutu Górnictwa „Bezpieczeństwo robót strzałowych”

12 października 2012 r. zakończyła się trzydniowa konferencja „Bezpieczeństwo robót strzałowych”. Konferencja skierowana była głównie do kierowników służb strzałowych zakładów górniczych, osób interesujących się bezpieczeństwem związanym z użytkowaniem środków strzałowych zakładach górniczych podziemnych i odkrywkowych, jak również górnictwa otworowego oraz producentów oraz dystrybutorów środków strzałowych i sprzętu strzałowego.

 Nie zabrakło na niej również przedstawicieli IPO Krupski Młyn. Zaprezentowano następujące wystąpienia:

„ Badania czasu zadziałania zapalników nieelektrycznych powierzchniowych”

(autorzy: dr inż. Zenon Wilk, mgr inż. Justyna Hadzik oraz mgr inż. Piotr Koślik z IPO Krupski Młyn i inż. Leszek Gierlotka z Zakładu NITROERG S.A. w Krupskim Młynie),

Symulacje komputerowe przebiegu detonacji materiału wybuchowego w długich otworach strzałowych – model 2D”,

(autorzy: dr inż. Zenon Wilk oraz mgr inż. Piotr Koślik z IPO Krupski Młyn oraz dr inż. Jacek Sobala z KD „Barbara”
w Mikołowie)
.

W/w wystąpienia znalazły się w materiałach konferencyjnych Bezpieczeństwo robót strzałowych GIG Katowice 2012. Zapraszamy do lektury. 

 

  

  

 

 

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 55960

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn